Musea en duurzaamheid

Ruim 10 jaar werk ik nu in de museale sector. Geen winstoogmerk als drijfveer, maar gedreven vanuit ideologie. Duurzaamheid past daar perfect in. Niet alleen vanuit ideologie, maar ook vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Minder verbruiken betekent niet alleen minder aanspraak maken op de aarde, maar ook lagere kosten. Met de verlaagde subsidie inkomsten een must voor vele musea.
Dat wat musea doen met erfgoed, behoren we ook met de aarde te doen. Bewaren en goed voor zorgen zodat een ieder nu en later ervan kan genieten. Voor mij een populaire jas die als gegoten zit. Ik vind het dan ook een voorrecht dat ik mag bijdragen aan de verduurzaming van de museale sector.

Het groenste museum van Nederland

Dat ik mag werken in het groenste museum van Nederland, maakt dat ik wekelijks met heel veel plezier de prachtige omgeving van het even zo mooie Kröller-Müller Museum opzoek. De drijfveer van het Kröller-Müller Museum is intrinsiek, we willen het gewoon beter doen dan voorheen, niet voor het geld, maar voor onze aarde!Zonnepanelen

Energiebesparing, zinkputten en wadi’s

We hebben inmiddels geïnvesteerd in een nieuwe klimaatinstallatie. Een installatie die veel zuiniger is dan de installatie hiervoor. Hiermee hebben we een energiebesparing van ruim 20% gerealiseerd. Ook is één van de daken uitgerust met zonnepanelen, waarmee we ruim 5% van onze elektriciteitsbehoefte zelf opwekken.
Het hemelwater dat op de daken van het museum valt gaat niet het riool in, maar via zinkputten en wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) voegen we dit direct toe aan het grondwater. Dit grondwater gebruiken we weer om de tuin mee te beregenen in drogere tijden. Ook willen we dit grondwater gebruiken om de toiletten mee door te spoelen, zodat we ons drinkwater verbruik terugdringen . En zo zijn we met nog meer projecten bezig om onze claim op de aarde te verminderen.wadi

Doel is het geheel van onze duurzaamheidsactiviteiten te laten certificeren met een Breeam In Use certificaat. De ambitie is 4 sterren, de op één na hoogste waardering. Wellicht realiseren we in de toekomst nog eens een 5 sterren certificaat!

Frits de VogelFrits de Vogel
Projectleider duurzaamheid
april 2018