Gefundeerde twijfel

Van Gogh had veel belangstelling voor het boerenleven, maar een ploeger heeft hij niet vaak geschilderd. Gezien het onderwerp en de compositie lijkt dit schilderij aan te sluiten bij een tekening van een ploeger van zijn hand uit midden oktober 1883, toen hij in Drenthe verbleef. Maar niet lang nadat het schilderij in 1949 in de collectie werd opgenomen, ontstond er gefundeerde twijfel over de authenticiteit.

Drie aanwijzingen

Kenmerkend voor Van Goghs penseelvoering is dat iedere verfstreek als het ware een begin en een einde heeft en zelfstandig herkenbaar is. In dit werk is het verfoppervlak eerder gladgestreken. Bovendien is het kleurgebruik niet zo gevarieerd als in zijn eerdere werken uit deze periode, maar merkwaardig egaal van toon. En ten slotte: de compositie is veel complexer dan die van Van Goghs tekening. Het lijkt niet waarschijnlijk dat hij in zijn Drentse periode een dergelijke lastige compositie heeft aangedurfd.

Onbekende maker

Het schilderij is linksonder gesigneerd in oranje verf met Vincent. Uit technisch onderzoek is gebleken dat de signatuur in een later stadium is opgebracht. De verf onder de signatuur is afgeschuurd, waardoor wellicht een andere handtekening werd verwijderd. Wie de maker is geweest van Ploeger is niet bekend.