Het oeuvre van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer is doortrokken van verwijzingen naar historische gebeurtenissen en figuren, filosofie en wetenschappelijke theorieën. In zijn vaak zeer grote doeken en monumentale installaties gaat het niet om een letterlijk, historisch ‘verslag’ van gebeurtenissen, maar om het oproepen van de sfeer en de geest van het gebeurde.

Twee historische momenten

In Piet Mondrian – De slag van Arminius verbindt Kiefer twee historische momenten. De grote, donkerbruine dennenboom staat voor het Teutoburgerwoud, waar de Germanen in het jaar 9 na Christus de Romeinen verpletterend versloegen. Deze overwinning wordt door Duitse geschiedschrijvers, dichters en denkers gezien en bezongen als de geboorte van de Duitse natie.

Verandering en vernieuwing

De zwarte horizontale en verticale lijnen boven in het schilderij verwijzen naar de zwarte lijnstukken in Mondriaans ‘Plus-Minus’-schilderijen uit 1915-1917, het begin van zijn abstracte kunst. Met de verwijzing naar deze twee momenten, de veldslag uit het begin van onze jaartelling en de geboorte van de abstractie, reflecteert Kiefer op verandering en vernieuwing.