Internationaal De Stijljaar
Arp: The Poetry of Forms (20 mei - 24 sep 2017) was de eerste grote overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Hans (Jean) Arp (Straatsburg 1886-Basel 1966) in Nederland sinds de jaren zestig. De Duits-Franse beeldhouwer, schilder en dichter Arp is een van de meest invloedrijke kunstenaars van de Europese avant-garde en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de moderne kunst. 

Ruim honderd werken
Arp: The Poetry of Forms toonde Arps kunstenaarspraktijk in de volle breedte met wel honderd werken: sculpturen, reliëfs en werken op papier, poëzie, geschriften en publicaties. Zijn rijke oeuvre was te zien in de context van het werk van zijn tijdgenoten en geestverwanten, zoals De Stijl-iconen Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck. 

Transport en verzekering
De tentoonstelling steunde voor een belangrijk deel op bruiklenen van collega-musea uit het buitenland. Dit betekent dat transport en verzekering een flinke kostenpost vormden in de begroting. 
Het Helene Kröller-Müller Fonds heeft hier € 100.000 aan bijgedragen. 

Zaaloverzicht Arp: The Poetry of FormsFront: Coquille se dénouant, 1936, (Kunstmuseum Winterthur, Dr Emil and Clara Friedrich-Jezler), Torse préadamite, 1938 (Kröller-Müller Museum), Coquille-cristal, 1938 (Kröller-Müller Museum) Back: Formes élémentaires, 1947 (Fondazione Marguerite Arp, Locarno), Quittons l'échelonnement , 1959 (Private Collection), Constellation de sept formes, 1962 (Fondazione Marguerite Arp, Locarno), Constellation de sept formes dite On lui fait la cour, 1962 (Private Collection), Tranches de nuages, 1963 (Fondazione Marguerite Arp, Locarno), foto: Marjon Gemmeke