Variaties op een thema 

Het uitgaan van de fabriek, het moment dat een grote groep arbeiders de fabriek verlaat en de straat op stroomt, is een thema dat Van der Leck boeit. Hij maakt meerdere schilderijen en tekeningen van dit onderwerp, van tamelijk realistisch tot vrijwel abstract.

Steeds verdere abstrahering

Deze versie maakt hij in de periode dat hij deel uitmaakt van de kunstenaarsgroep De Stijl. Door het gebruik van smalle en brede vlakken in zwart en in de primaire kleuren blauw, geel en rood tegen een witte achtergrond, komt hij tot een steeds verdere abstrahering. Van der Leck wil de werkelijkheid echter niet helemaal loslaten. Daarom breekt hij uiteindelijk ook met De Stijl. Later zegt hij daarover: ‘Het schilderen is voor mij altijd de representant geweest van het gewone leven, van de zogenaamde abstractie heb ik altijd weinig moeten hebben.’

Werkelijkheid nog herkenbaar

In de strakke horizontale en verticale elementen boven in dit schilderij is de architectuur van de fabriek nog te herkennen: vooral de raampartijen en een schoorsteen. De kleinere, verspringende blokken in het midden verbeelden de zich voortbewegende massa, de horizontale vlakken daaronder de straat.