Impressionistisch

De regenboog, Pontoise getuigt van een typisch impressionistische manier van kijken en schilderen. De zon is net doorgebroken na een wegtrekkende regenbui. Aan de horizon verschijnt een regenboog. Het voorste deel van het landschap is nog donker en bewolkt, maar halverwege lichten de huizen en de akkers op in het felle zonlicht. Het gaat hier duidelijk om het vastleggen van het vluchtige moment, de korte tijd dat de regenboog zichtbaar is. 

Invloedrijk

Camille Pissarro is een van de invloedrijkste impressionisten. Voor veel schilders van zijn tijd is hij een vriend en een mentor. In 1872 vestigt hij zich in Pointoise. Verschillende kunstenaars komen hem daar bezoeken. Een van hen is Paul Cézanne, die later over hem zal zeggen: ‘Hij was een vader voor mij. Een man die je kon raadplegen, een beetje zoals de goede Heer.’

Vincent van Gogh

Ook voor Vincent van Gogh betekent hij veel. Ze delen de liefde voor het platteland en het boerenleven, en in Parijs stimuleert Pissarro hem om heldere kleuren te gebruiken en een vrijere manier van schilderen te hanteren. Pissarro is een van de eerste bewonderaars van Van Goghs werk.