New Babylon

Constant (1920-2005) bouwt van 1956 tot 1974 aan New Babylon, een imaginaire stad voor de toekomst. Met een haast grenzeloze fantasie realiseert hij een van de meest visionaire kunstprojecten van de 20ste eeuw.

De spelende mens

Door volledige automatisering hoeft de mens in New Babylon niet langer te werken. Bevrijd van werk en bezit leidt de inwoner, de Homo Ludens (de spelende mens), een nomadisch bestaan. ‘Zonder de dwang die arbeid schept, wordt verplaatsing belangrijker dan verblijf,’ aldus Constant in 1980. Hij maakt eindeloos veel tekeningen, fotocollages, schilderijen, sculpturen en maquettes voor deze utopische samenleving.

Poëtische fantasieën

Nébulose mécanique (1958) is één van de vele New Babylon-modellen. Het object, gemaakt van metaal en perspex, fungeert niet enkel als illustratie van Constants ideeën, maar is duidelijk een op zichzelf staand kunstwerk. Constant noemt zijn maquettes “poëtische fantasieën voor a-functionele gebouwen”. Ze zijn de directe link met architectuur kwijt, maar zijn het resultaat van het nieuwe denken over stedenbouw en gebouwen.