Geen ingang

Deze zes grote, mysterieuze, bruine tenten zijn geen gewone tenten. Sommige hebben de vorm van een afgeknotte piramide of kegel. Andere doen denken aan een wigwam, een hunebed of een ziggoerat, een piramidevormig tempelgebouw met terrassen. Maar wat het meest bijdraagt aan hun ongewone verschijning is dat geen van de tenten een ingang heeft.

Geheim

Wat bevindt zich in het duister van deze tenten? Welk geheim wordt er bewaard? Cornelius Rogge reikt ons geen concrete oplossingen of antwoorden aan. Met het op zichzelf alledaagse gegeven van de tent vraagt hij aandacht voor het onverklaarbare. ‘In elke cultuur bestaan er mysterieuze zaken, waar de mens niet bij kan. En dat geheim is in de moderne cultuur verdwenen. Misschien heeft de kunst van nu de taak het geheim terug te brengen.’

Vanitassymbool

De tenten verweren en vergaan in de loop van de jaren onder invloed van weer en wind. Ook van dit aspect van verval en vergankelijkheid is Rogge zich bewust. ‘Het onderwerp “tent” is ondanks zijn concrete materialisatie een beeld van verval, een vanitassymbool’, aldus de kunstenaar.