'werk tegen de onverschilligheid in'

Vincent wilde met zijn afbeeldingen ‘uit het volk voor het volk’ oprecht uitdrukking geven aan zijn mededogen met de minderbedeelden. Of zoals hij het zelf in een brief aan zijn broer Theo formuleerde: ’Ik zeg het nog eens – werk tegen de onverschilligheid in – het volhouden is niet makkelijk – maar wat makkelijk is beteekent ook weinig.’

In de context van de late 19de eeuw

Gastconservator Auke van der Woud, schrijver van bestsellers over 19de-eeuws Nederland (Een nieuwe wereld, Koninkrijk vol sloppen en De nieuwe mens) en van 1974-1981 conservator van het Kröller-Müller Museum, plaatst in deze bijzondere tentoonstelling Vincents motiefkeuze in de context van de late 19de eeuw.

Citaten en foto’s

De werken worden door Van Gogh zelf becommentarieerd met citaten uit zijn brieven. Daarnaast worden ook foto’s getoond van Henri Berssenbrugge (1873-1959), die net als Van Gogh mensen uit de rafelranden van de samenleving vastlegde.

Ruim 120 werken uit de eigen collectie

Er zijn ruim 120 werken uit de periode 1880-1885 uit onze eigen, omvangrijke Van Goghcollectie zien. De nadruk ligt op Van Goghs tekeningen. Juist daarin is goed te zien hoe hij worstelde om de techniek te leren beheersen en volume en beweging in zijn figuren te brengen. Daarbij streefde hij ernaar ‘het leven’ zelf weer te geven en zonodig ‘onjuistheden’ te tekenen die ‘waarder’ waren dan de ‘letterlijke waarheid’.

 Hieronder zie je een video waarin conservator Jannet de Goede en gastconservator Auke van der Woud de tentoonstelling inleiden:

Bij de tentoonstelling is een publicatie met teksten van Auke van der Woud verschenen. Het boek koop je voor € 14,95 in de museumwinkel of in de webshop.

Publicatie De vroege Van Gogh