Stichting Kröller-Müller Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de website www.krollermuller.nl of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.krollermuller.nl (hierna: deze website).

Stichting Kröller-Müller Museum is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze website.
De informatie op deze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.
Stichting Kröller-Müller Museum behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Stichting Kröller-Müller Museum is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) deze website of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze websites behoren toe aan Stichting Kröller-Müller Museum of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting Kröller-Müller Museum zijn van toepassing.