menu close

Vaas, 1914

Vase

Chris Lanooy (1881-1948)

Porselain

8,5 × ø 10,5 cm

KM 109.933