bus gemeente Ede en Kröller-Müller Museum

Samen projecten ontwikkelen

Het supporterschap is geregeld in een convenant. Hierin staat omschreven op welke wijze de gemeente Ede en het museum samenwerken en op welke doelen de samenwerking zich richt. De samenwerking draagt bij aan de missie en speerpunten van beide organisaties en moet leiden tot groei in merkkracht en groei in (fysiek en digitaal) bereik voor beiden. De projecten die Gemeente Ede, Ede-Marketing en het Kröller-Müller Museum samen initiëren richten zich op:

  • Het vergroten van kennis en stimuleren van actieve beleving van kunst en cultuur voor alle leeftijden. Dit vertaalt zich naar concrete doelen, zoals ervoor zorgen dat alle basisschoolleerlingen minimaal 1 keer in hun schoolperiode het museum bezoeken. En ouderen en speciale doelgroepen met kunst en cultuur in aanraking brengen.
  • Het versterken van de internationale propositie van Ede met de hoofdthema’s Food en Veluwe en het Kröller-Müller Museum. De ambitie van Ede en haar partners uit de regio Foodvalley is om wereldwijd de innovatieve topregio op gebied van Agro-Food te zijn. Het Kröller-Müller Museum draagt hieraan actief bij met de ontwikkeling van ARTBASE Ede. Dit is de culturele invulling van het linkerdeel van de Frisokazerne, waar het bijzondere levensverhaal van Helene Kröller-Müller en haar drijfveren de basis vormen voor een high tech multi-sensorische reis. Lees hieronder meer over ARTBASE Ede.
  • De gemeente Ede levert waar mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van het museum met lokaal, regionaal en nationaal openbaar vervoer.

 

Projecten voortgekomen uit het supporterschap

Gratis busvervoer

Sinds 2013 levert gemeente Ede een financiële bijdrage aan het project gratis busvervoer voor scholen. De doelstelling van het project is om elk kind uit Ede tijdens de basisschooltijd kennis te laten maken met het Kröller-Müller Museum. Tijdens de duur van het busvervoerproject hebben al 47 van de 61 Edese scholen het museum bezocht. Dat betekent dat maar liefst 77% van de scholen een of meerdere keren gebruik heeft gemaakt van het busvervoer project!

gemeente Ede - kinderen werken aan het project Mijn beeldentuin - Kröller-Müller MuseumMijn beeldentuin

Mijn beeldentuin is een lesprogramma voor op school waaraan 7 scholen en al 1232 leerlingen deelnamen. In samenwerking met Cultura Ede laten lokale kunstenaars zich inspireren door kunstwerken uit de beeldentuin. Dit resulteert in 2017 in het succesvolle project Mijn beeldentuin. De kunstenaars verzorgen lessen voor groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Leerlingen maken onder meer vergulde zelfportretten, gebaseerd op de Hoofdstukken van Jan Fabre. De resultaten worden getoond op verschillende locaties in en rondom de school, die bezocht worden door (groot)ouders en andere belangstellenden. Groepen 7 en 8 bezoeken het museum om ‘hun werken’ in het echt te zien, een kunstlied te maken en te filosoferen bij andere topstukken.

Kind in actie met het Schilderspel | Kröller-Müller MuseumSchilderspel

Het schilderspel Schilderen met de meesters, dat kan ik ook! staat op locatie in Cultura Ede, waar het dagelijks gebruikt wordt door (jonge)bezoekers.

Digitale scheurkalender Elke dag kunst.

Deze kalender werd ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, Edese scholen en het plaatselijke archief. In 2015 ontvangt het museum de allereerste Museumeducatieprijs uit handen van de minister van OCW voor de kalender. De prijs, met een waarde van 50.000 euro, wordt volledig ingezet om een online platform te bouwen waarop musea en erfgoedinstellingen zelf kalenders kunnen samenstellen én waar scholen de kalenders kunnen bekijken. De Edese kalender 'Elke dag kunst’ is de eerste kalender die op het online platform toegankelijk wordt. Snel hierna volgt ook de kalender ‘Groeten uit Ede’, met een focus op de erfgoedinstellingen in Ede zoals het Kijk en Luister museum en Museum Lunteren. Inmiddels staan er 22 nationale en internationale kalenders online. In 2019 kreeg het platform internationale erkenning met de ICOM Best Practice Award.

Museumdocent geeft les in een Internationale Schakel Klas

Project Internationale Schakel Klassen/taalmaatjes

In 2018 start het museum een pilot met ISK Het Streek uit Ede om te onderzoeken hoe jongeren die nieuw zijn in Nederland op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur. Hiervoor ontwikkelt het museum samen met de doelgroep een lesprogramma voor op school in combinatie met een bezoek aan het museum. Dankzij een genereuze bijdrage van gemeente Ede kreeg de pilot een meerjarig vervolg. Hierdoor kon de kalender 'Kunst en taal' in voorjaar 2020 worden uitgebreid en gedeeld met alle ISK’s in Nederland en heeft deze al meer dan 700 gebruikers door heel Nederland. Daarnaast ontwikkelde het museum ook een kalender voor Taalmaatjes. De digitale scheurkalender ‘Woordenschat’ is speciaal ontwikkeld voor taalvrijwilligers en hun volwassen cursisten met een migratieachtergrond.

Museumdocent werkt met kinderen aan het project Een echte Van Gogh?!Een echte Van Gogh?!

In 2020 komen alle succesvolle projecten omtrent museumbezoek tot stilstand. Het gratis busvervoer project kan geen doorgang vinden in verband met de coronamaatregelen en de sluiting van het museum. Met instemming van gemeente Ede ontwikkelt het museum een nieuw ‘coronaproof’ project: Een echte Van Gogh?!

Dit project vindt plaats in de klas met een museumdocent en een theatermaker. Het museum laat hoogwaardige reproducties maken van schilderijen van Vincent van Gogh. Omdat het museum het project gratis kan aanbieden, kunnen leerlingen , ondanks de sluiting, toch in aanraking komen met de collectie van het Kröller-Müller Museum. Het project is een groot succes en zal ook na de coronapandemie doorgaan.

Droom van Helene

In 2021 start de ontwikkeling van een nieuw project onder de titel De droom van Helene. Samen met Ede-Marketing en Cultura wordt gewerkt aan de samenstelling van een route langs uiteenlopende plekken, die mensen verrassen en uitnodigen tot actief deelnemen. De inwoners van en bezoekers aan Ede maken in de route kennis met Ede en omstreken vanuit de dromen en visie van Helene Kröller-Müller.

De schuilkelder van het Kröller-Müller MuseumMilitaire herdenkingen in 2019 en 2020

Het museum en Ede-Marketing trekken gezamenlijk op bij de militaire herdenkingen in 2019 en 2020 (#Gelderlandherdenkt, #VeluweRemembers), waar 75 jaar Operation Market Garden en 75 jaar vrijheid wordt herdacht en gevierd.

Het Kröller-Müller Museum stelt voor het eerst in zijn geschiedenis de schuilkelder open voor publiek. In deze schuilkelder was tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van de kunstcollectie van Helene Kröller-Müller opgeslagen. Doel van het project is om structureel meer zichtbaarheid van de militaire geschiedenis en/of erfgoed van het Kröller-Müller Museum te genereren en nieuwe (digitale) producten te ontwikkelen.

Artist impression van ARTBASE Ede | Kröller-Müller MuseumARTBASE Ede

Onder de naam ARTBASE Ede presenteert de gemeente een culturele invulling de voormalige Frisokazerne: een concept met een vaste tentoonstelling gebaseerd op het levensverhaal van Helene Kröller-Müller, en wisselexposities. Van oktober 2020 tot en met april 2021 werken gemeente, Ede-Marketing en Kröller-Müller samen met interactief designbureau Northern Light aan een creatief concept en masterplan. De kern van het concept is dat de merkkracht van het museum wordt gebruikt, waarmee niet alleen bezoekers van buitenaf worden aangetrokken, maar ook het verhaal van het Edese erfgoed en de cultuur kan worden verteld. Het masterplan beschrijft ARTBASE Ede als ‘een unieke multimediale ervaring die je zintuigen prikkelt en raakt… een multi-sensorische reis waarin je het bijzondere levensverhaal van Helene Kröller-Müller beleeft, overal om je heen’.

Meer over ARTBASE Ede 

Gemeente Ede logo

 Foto's: Valerie Spanjers en Marjon Gemmeke