Verschillende standpunten

Georges Seurat brengt de laatste zomer van zijn korte leven door in het havenstadje Gravelines, net ten zuiden van Duinkerken. Voor de vier schilderijen die hij hier maakt kiest hij een plek uit bij de gekanaliseerde rivier de Aa, die de stad met de zee verbindt. Hij schildert deze plek telkens op een ander moment van de dag en steeds vanuit een ander standpunt.

Onbeweeglijk

In deze versie wordt het grootste deel van het schilderij ingenomen door het havenbekken met de boten, die worden gebruikt voor het vangen van haring en kabeljauw. Toch zijn er geen mensen of activiteiten te bekennen. Op de zeilboot die de haven binnenvaart, lijkt zelfs geen schipper te zien. De lucht is even onbeweeglijk als de zee. Het licht is egaal en diffuus.

Verstilde compositie

Op het eerste gezicht lijkt Het kanaal van Gravelines een weergave van een haven op een toevallig rustig moment van de dag. Maar Seurat heeft hier de zichtbare werkelijkheid teruggebracht tot een verstilde, harmonische compositie, opgebouwd uit talloze stipjes in een uiterst fijn pointillé.