Concreet en abstract

In het werk van de Giovanni Anselmo spelen natuurlijke processen zoals zwaartekracht, windrichtingen en elektriciteit een bepalende rol, maar ook abstracte begrippen als het zichtbare en het onzichtbare, het eindige en het oneindige, het deel en het geheel.

Taal

De Italiaanse kunstenaar gebruikt voor zijn beelden vaak verschillende materialen die hij op elkaar laat inwerken: hout, metaal, antraciet, bladeren, of zoals hier graniet en papier. Ook taal is voor hem een belangrijk medium. Dit komt niet alleen tot uiting in zijn vaak poëtische titels, maar ook in de vorm van geschreven, geprojecteerde of gefotografeerde woorden, die een brug slaan tussen idee en beeld.

Ondoorgrondelijk

In dit werk wijst Anselmo ons op de aarde en haar ondoorgrondelijke, mysterieuze eigenschappen. Aan de wand hangt een groot stuk papier, waarop een uitgestrekte hand is getekend die naar drie platen graniet op de grond wijst. De platen verbeelden een panorama en staan tegelijkertijd voor de materie en de zwaartekracht, als bepalende krachten voor het leven op aarde.