Dankzij genereuze bijdragen van onze begunstigers kan het Kröller-Müller Museum de collectie in topvorm houden, bijzondere aankopen doen, spraakmakende tentoonstellingen organiseren en educatieve projecten opzetten. Ook particulieren en bedrijven die het museum en de collectie een warm hart toedragen, leveren een onmisbare bijdrage via het Helene Kröller-Müller Fonds. 

Logo OCW

Het Kröller-Müller Museum ontvangt een exploitatiesubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Lees meer over cultuursubsidie door de Overheid.