Gestileerde kopie

Dit monumentale beeld van de Chinese kunstenaar Huang Yong Ping is een gestileerde kopie van een oud Zuid-Chinees graf, naar het voorbeeld van de honderden stenen graftombes op de berghellingen in Xian. Deze tombes hebben de vorm van een schildpad, in de Chinese cultuur het symbool van een lang leven en het eeuwige. Huang heeft de tombe echter omgekeerd, zodat de binnenkant van het graf zichtbaar wordt.

Tang-beeldjes

De tombe staat bewust pal tegenover het museum. Daarin bevindt zich een verzameling Tang-beeldjes, mens- en dierfiguren van aardewerk, die tijdens de Tang-dynastie (600-900 na Chr.) in het graf aan de overledene werden meegegeven als begeleiding naar het hiernamaals. Later zijn ze vaak geroofd en verhandeld en als kunstvoorwerpen in westerse musea terechtgekomen.

Symbolisch herenigd

De Tang-beeldjes in het museum worden door Huang symbolisch herenigd met het lege Chinese graf waarin ze oorspronkelijk thuishoren. Ook in zijn latere beelden en installaties verwijst hij regelmatig naar de Chinese geschiedenis, cultuur en levenswijze, waarbij vooral het boeddhisme en het taoïsme hem inspireren.