Ook het echtpaar Kröller-Müller deed al een beroep op vermogende particulieren om hun droom, een ‘museumhuis’, te realiseren. Helene noemde de donateurs ‘Gulden boekers’. Word jij boeker? Je kunt je bijdrage ook verbinden aan een specifiek project. 

Extra’s voor boekers

Als boeker(s) krijg je vrije toegang tot Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum. Daarnaast krijg je uitnodigingen voor:

  • voorbezichtigingen van tentoonstellingen
  • de Helene Kröller-Müllerdag op 11 februari
  • diverse boekersbijeenkomsten binnen en buiten het museum
  • exclusieve kijkjes achter de schermen
  • exclusieve boekersreizen met directeur Benno Tempel

 

Word jij lid van de boekersclub?

Gulden boeker
Als gulden boeker schenk je 5 jaar lang jaarlijks € 5.000,00 of eenmalig
€ 25.000,00.
Ik doneer via het inschrijfformulier


Zilveren boeker

Als zilveren boeker schenk je 5 jaar lang jaarlijks € 2.500,00 of eenmalig
€ 12.500,00.
Ik doneer via het inschrijfformulier


Bronzen boeker

Als bronzen boeker schenk je 5 jaar lang jaarlijks € 1.000,00 of eenmalig
€ 5.000,00.
Ik doneer via het inschrijfformulier


Belasting

Het fonds heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.
Daarbij komt uw bijdrage volledig ten goede aan het Kröller-Müller Museum omdat het fonds geen schenkingsrecht of successierecht hoeft te betalen over uw schenking. 

Meer over de fiscale voordelen van doneren lees je op de website van de belastingdienst.

 

Nalaten

De nalatenschap van Helene is dagelijks te zien in het Kröller-Müller Museum, een 'levend' bewijs van het belang van geven voor de samenleving, voor huidige én toekomstige generaties. Je kunt het Helene Kröller-Müller Fonds ook in jouw testament opnemen, bijvoorbeeld door een legaat of een erfstelling aan het fonds toe te wijzen. Alle legaten en erfstellingen zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Elke bijdrage is meer dan welkom. 


Informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de activiteiten van de boekersclub? Bel dan met Daniëlle van Stralen, relatiebeheer en ontvangsten, 0318591241 of mail: daniellevanstralen@krollermuller.nl.


Foto: Een kijkje achter de schermen in het restauratie-atelier.