Nieuwe indrukken

Jan Toorop vestigt zich als jonge kunstenaar in Brussel, waar hij lid wordt van de kunstkring Les Vingt. De kunstenaars van deze avant-gardegroep hebben een afkeer van academische regels en zoeken naar vernieuwing. Toorop maakt enkele reizen naar Engeland, waar hij onder de indruk raakt van het werk van William Turner, de ‘schilder van het licht’, en van de impressionist James Whistler. Maar ook de armoede en slechte levensomstandigheden van de arbeiders in Londen raken hem diep.

Sociaal thema

Bloemenmarkt in Londen toont het leven van de werklieden op de markt. Toorop verbeeldt dit sociale thema op een impressionistische manier. Met zijn paletmes legt hij in grote, expressieve verfstreken de atmosfeer, het licht en de kleuren vast.

Dieptewerking

Opvallend is ook de dieptewerking. De figuren die verder weg staan, worden niet zoals gebruikelijk weergegeven met steeds zachtere kleuren. Toorop beeldt ze kleiner af, maar gebruikt hetzelfde kleurenpalet als bij de figuren op de voorgrond. Hiermee wil hij bereiken dat de toeschouwer zich meer betrokken voelt bij de mensen op de bloemenmarkt.