Kiezen

In De drie bruiden staat de jonge vrouw in het midden letterlijk en figuurlijk centraal. Vanuit haar onschuld moet ze kiezen tussen het geestelijke leven, verbeeld door de madonna-achtige vrouw links, en het aardse, zinnelijke leven van de vrouw rechts, die met haar gezichtsuitdrukking en het snoer van doodshoofden op haar borst het kwaad vertegenwoordigt. 

‘Eeuwig-vrouwelijke’

Op de voorgrond dragen maagden klokjes, lelies en vlinders aan, als uitdrukking van ‘het ontstaan van het eeuwig-vrouwelijke hier op aarde’, zoals Toorop schrijft. Op de achtergrond zingt een koor over de gevaren en moeilijkheden die de jonge bruid in haar leven nog te wachten staan.

Symbolisme

Jan Toorop maakt deze tekening in de geest van het symbolisme. De symbolisten richten zich in hun werk niet op de zichtbare, materiële werkelijkheid, maar geven door middel van voorstellingen, kleur en lijn vooral de psyche van de mens weer, zijn dromen, gedachten en verlangens. In Toorops woorden gaat het in zijn tekening om een keuze voor de ‘hoogste wijding en de hoogste onthouding’ of voor een ‘diepzinnelijk, vals, materieel verlangen’.