In beeld en taal

In dit werk wordt het begrip ‘glas’ zowel in beeld als in taal gepresenteerd. Van links naar rechts zijn een foto van een vierkante glazen plaat te zien, leunend tegen de wand, daarnaast de glasplaat zelf en ten slotte een foto van de omschrijving van het woord ‘glass’ uit een Engels-Nederlands woordenboek.

Vragen oproepen

Met dit totaal wil Josepth Kosuth vragen oproepen. Wat betekent een afbeelding van iets? Hoe verhoudt zich het fotografische beeld tot de werkelijke glasplaat? En hoe verhoudt zich een beschrijving in woorden tot het echte object? De kunstenaar nodigt op deze manier de kijker uit om na te denken over de relatie tussen het idee van de werkelijkheid, de werkelijkheid zelf en de weergave van de werkelijkheid.

Reflectie

Over het uitgangspunt van dit type werken, die hij Object definitions noemt, zegt hij: ‘De expressie lag in het idee en niet in de vorm. De vormen waren slechts een instrument in dienst van het idee.’ Het gaat in de werken van Kosuth steeds om een reflectie op het wezen van de kunst in verhouding tot de werkelijkheid.