Digitale tool

Om dit proces inzichtelijker te maken, wordt een digitale tool ontworpen in een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, het Kröller-Müller Museum en Wiel’s Simple Solutions. Deze DIAL for Complex Artworks: a Digital Index of an Artwork’s Life zou professionals in de creatieve industrie bewuster moeten maken van de impact van hun eigen handelen op de kunstwerken die zij beheren. Zo draagt dit onderzoek bij aan kritisch en duurzaam inzicht in het beheer van complexe hedendaagse kunstwerken.

Case studies

Uit de Kröller-Müllercollectie worden onder andere de volgende kunstwerken als case studies opgenomen in het onderzoek:

Pierre Huyghe, La Saison des Fêtes, 2010 (uitvoering 2016)
Bart van der Leck, Mijnbouw, 1914-1915 (glas-in-lood raam)
Stanley Brouwn, Project voor het Rijksmuseum Kröller-Müller, 1976

DIAL for Complex Artworks is een Kennis Innovatie Mapping (KIEM) project binnen het programma Creatieve Industrie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hoofd Onderzoeker: Dr. Sanneke Stigter, Universiteit van Amsterdam; Publieke Partner: Susanne Kensche, Kröller-Müller Museum; Private Partner: Wiel Seuskens, Wiel’s Simple Solutions. 

Meer informatie op de projectpagina van NWO en op de website van de UvA.

Symposium

De eerste ontwikkelingen van het project worden gepresenteerd tijdens de SBMK-dag 2017 op vrijdag 17 november in het Van Abbemuseum. Meer informatie en programma

Foto: Pierre Huyghe, La Saison des Fêtes, 2010 (uitvoering 2016), foto: Walter Herfst