Onderzoekend

Kurt Schwitters is vooral bekend als dadaïstisch kunstenaar. De dadaïsten geven uitdrukking aan hun afkeer van burgerlijke normen, geweld en de behoudende kunstwereld door absurde, provocerende en politiek georiënteerde werken te maken. Het oeuvre van Schwitters heeft echter ook een heel andere, juist onderzoekende en ordenende kant.

Inspiratiebronnen

Hij wordt hiertoe geïnspireerd door Theo van Doesburg, die hij in 1922 ontmoet en die hem in contact brengt met de avant-gardebeweging De Stijl. Een andere inspiratiebron is vanaf 1924 de Russische constructivistische kunstenaar El Lissitzky. Onder diens invloed gaat Schwitters reliëfs maken, als een bijzondere combinatie van schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst.

Speels

In Reliëf met gele rechthoek 2 gaat Schwitters op een vrije en speelse manier om met materiaal, kleur en vorm. Hij laat boven en rechts onderdelen buiten de geschilderde houten drager uitsteken. De dunne verticale zwarte lat is naar voren, in de ruimte geplaatst en ook de met witte verf beschilderde halve bol komt uit het vlak naar voren. De kleine gele rechthoek lijkt in een onbepaalde ruimte te zweven.