Uitvinder

Panamarenko probeert de zwaartekracht en de luchtweerstand te overwinnen met handgemaakte mechanieken en machines. Hij maakt ruimtelijke modellen, die zijn ideeën en theorieën weergeven. Het gaat hem niet alleen om de uitvinding van een motor, maar om het in gang zetten van het gehele denken.

Regenwagentje

De machines van Gerrit van Bakel bewegen door gebruik te maken van krachten in de natuur. Het regenwagentje (1982-1983) is één van zijn belangrijkste werken. Als de bak van het wagentje vol is met regenwater, kiept het en springt het enkele meters vooruit. Zo zet het wagentje gewicht om in energie.

Utopie

Constant bouwt in de jaren vijftig en zestig aan New Babylon, een stad van de toekomst voor de Homo Ludens (de spelende mens). De ontwerpen die je in de tentoonstelling ziet staan model voor een nieuwe samenleving. Een stedelijke utopie waar mensen leven als nomaden, bevrijd van de last van het bezit.

Lees of download de teksten bij de tentoonstelling

Beeld boven: zaaloverzichten van de tentoonstelling met werken van Panamarenko, Tom Claassen, Gerrit van Bakel en Carel Visser (foto's: Marjon Gemmeke) / onder: Constant, Nébulose mécanique, 1958