Op de plaats rust

Alle geselecteerde kunstwerken hebben een mate van beweging in zich, of tenminste de suggestie daarvan. Ze hebben wielen, poten of vleugels, waardoor ze kunnen rijden, lopen of vliegen. Maar geen van de sculpturen zal van plaats veranderen. Als semi-wetenschappers, uitvinders of visionairs zetten de kunstenaars het denken - van zeer traag tot sneller dan het licht - in gang.

Traagheid

Untitled (Brigid), 1998 van Tom Claassen houdt het midden tussen een uit de kluiten gewassen knuffeldier en een lam monster. Claassens dieren zien er doorgaans schattig uit, maar zijn door hun maat vaak overweldigend. Brigid ligt ontdaan van iedere vorm van heroïek laveloos op tafel en belichaamt zo de traagheid.

Sneller dan het licht

De uitvinder-kunstenaar Panamarenko probeert het technisch onmogelijke mogelijk te maken. Hij baseert zich in zijn veelzijdige oeuvre  op bestaande ontwerpen van allerlei voertuigen en op de natuur. In het werk Polistes combineert hij de snelheid van raceauto’s met zijn geliefde thema: vliegen. De vorm is gebaseerd op de snelle Porsche 917, ontworpen in 1969. De titel van het werk verwijst tegelijk naar een geslacht grote veldwespen, de Polistes. Door het ontwerp uit te voeren in rubber maakt Panamarenko dit ontwerp voor extreme snelheden tot een ‘Ever-Ready-Airbag’.

Natuurlijk tempo

Gerrit van Bakel wantrouwde snelheid. Zijn machines bewegen door gebruik te maken van krachten in de natuur. Zo zet Het Regenwagentje (1982-1983) ingenieus massa om in energie om zich voort te bewegen. Met zijn ontwerpen biedt Van Bakel tegenwicht aan de snel voortschrijdende industrialisatie van het boerenbedrijf in de jaren zestig.

Van het door moedeloosheid bevangen beest Untitled (Brigid) van Claassen tot Polistes van Panamarenko, in toenemend tempo zet Move On de verbeelding in beweging.