Divisionismetentoonstelling Japan (c) The Tokyo Shimbunbruiklenen naar Tokyo, Hiroshima en Nagoya

De belangstelling van Japanse cultuurliefhebbers voor kunst uit het westen is groot. De achthonderd openingsgasten zijn dan ook maar een fractie van de honderdduizenden bezoekers die het National Art Centre met dit soort tentoonstellingen in de regel trekt. Japanners hebben er met gemak een treinreis van drie uur vanuit hun woonplaats voor over. Na Tokyo is de tentoonstelling vanaf januari 2014 te zien in Hiroshima en vanaf eind februari 2014 in Nagoya. Het Kröller-Müller Museum heeft een lange bruikleenrelatie met Japanse musea. Vaak gaat het daarbij om werken van Van Gogh, maar bij Divisionism gaat het om een bredere selectie van werken van vierenzeventig schilderijen en tekeningen, waarmee een complete tentoonstelling wordt geleverd, inclusief catalogus. 

Extra bezoek door externe presentaties

Maar het Kröller-Müller gaat niet alleen naar Japan. Drie weken na Tokyo opende in Palazzo della Gran Guardia in Verona de tentoonstelling Verso Monet, met een flinke Van Goghbijdrage uit Otterlo. Deze tentoonstelling reist in februari 2014 door naar Vicenza. Met deze externe presentaties trekt het museum meer bezoekers dan het alleen in eigen huis zou kunnen bereiken. De 311.000 Otterlose bezoekers in 2012 werden ruim overschreden door de circa 617.000 bezoekers die het museum verleden jaar elders trok.

Keuzes maken

Naast vergroting van het publieksbereik en van de bekendheid van het Kröller-Müller, leveren externe tentoonstellingen ook een onmisbare bijdrage aan de exploitatie van het museum. Natuurlijk komt bij dit alles een hoop kijken. Vierenzeventig werken op reis sturen vergt een enorme inspanning van onder anderen restauratoren, registrators, beveiligingsexperts, depot- en emballagemedewerkers. En aangezien elke bruikleennemer liefst de beste en dus de meest gevraagde stukken wil, moet telkens opnieuw zeer goed worden bekeken of een werk steeds maar kan blijven reizen. En los daarvan moet ook de eigen presentatie van de collectie op peil blijven. Voor de 325.000 bezoekers, die het museum dit jaar hoopt te trekken. En voor de 40.000 scholieren, die hier hun eerste kennismaking opdoen met de kunstgeschiedenis. En natuurlijk voor de vele duizenden Japanners die niet naar Tokyo gaan, maar naar Otterlo.


Lisette Pelsers

November 2013