Extra: Digital Art: Who Cares?

Musea en archieven worden steeds vaker geconfronteerd met werken die geen fysieke drager meer kennen, maar alleen nog maar bestaan in digitale vorm: born-digital art. Het vertonen en bewaren van digitale kunst brengt nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. Digitale kunstwerken zijn afhankelijk van een technologische omgeving die constant verandert. Apparatuur veroudert en software ontwikkelt door. De kunstwerken veranderen mee of gaan verloren. Om deze werken blijvend een plek te geven binnen het museum is een andere benadering nodig dan bij traditionele kunst. Wat is er nodig om digitale kunst naar de toekomst over te dragen? Deze video geeft een inkijkje in de problemen rond het bewaren van digitale kunst, aan de hand van werk van kunstenaar Peter Struycken, een pionier van de digitale kunst.