Privacybeleid Stichting Kröller-Müller Museum en stichting Helene Kröller-Müller Fonds

Het Kröller-Müller Museum beheert een aantal websites:
Algemene website: www.krollermuller.nl
Verkoop toegangstickets: tickets.krollermuller.nl 
Verkopen museumwinkel: www.krollermullershop.nl

Het Kröller-Müller Museum hecht belang aan de bescherming van jouw privacy. Daarom verwerken we de van jou verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring beschrijven we waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt. We gebruiken je gegevens alleen voor het doel zoals hier beschreven.

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor het afsluiten van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, het onderhouden van contact, het leveren van educatieve producten en het uitvoeren van opdrachten/verzoeken die door jou aan ons zijn gegeven. De gegevens die wij verzamelen zijn vooral je NAW gegevens, eventueel je organisatie en functie en andere gegevens nodig voor communicatie zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

Als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief van het Kröller-Müller Museum, gebruiken wij je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven naar je te sturen. Bij iedere verstuurde nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden voor deze nieuwsbrief of de geregistreerde gegevens te wijzigen. Bij verwijdering worden jouw naam en e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Dit bestand met emailadressen wordt alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Om de kwaliteit van onze websites en apps te kunnen verbeteren, doen wij regelmatig onderzoek. Deze onderzoeken zijn over het algemeen anoniem. Indien er onderzoek wordt gedaan waarbij wél persoonsgegevens worden verwerkt, vragen wij niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

Wij zijn volgens de geldende privacyregels verplicht je te melden dat de door jou verstrekte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze diensten aan je te kunnen verlenen. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • je toestemming (deze kun je ook weer intrekken door contact met ons op te nemen of in het geval van de nieuwsbrief via een unsubscribe link);
 • voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld bij de verkoop in de webshop en de verkoop van tickets);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang (denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschermen van de collectie).


In principe delen wij je persoonsgegevens niet met derden. Hierop zijn een paar uitzonderingen:

 • we delen je gegevens voor de verkoop van toegangstickets met Global Ticket B.V. Als je een toegangsticket koopt voor het Kröller-Müller Museum worden jouw gegevens tijdelijk bewaard in het ticketreserveringssysteem van Global Ticket B.V. Met Global Ticket B.V. hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de veiligheid van je gegevens te waarborgen;
 • als boeker heb je met je boekerspas gratis toegang tot het museum. Je ontvangt als boeker ook een begunstigerkaart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe om je de toegang tot het park te kunnen verlenen. Hiervoor verstrekken wij je gegevens aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park verwerkt jouw gegevens in hun systemen om de begunstigerkaart te kunnen maken;
 • als je met een groep of een school een bezoek bij ons boekt, delen we deze gegevens met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. We doen dit, zodat zij weten dat je komt, de toegang tot het park met je kunnen regelen en eventuele kortingen bij het bezit van een schoolabonnement kunnen verlenen;
 • in andere gevallen delen wij je persoonsgegevens alleen als een derde een dienst aan ons verleent (bijvoorbeeld het technisch beheren van onze websites, administratie en adressenbestanden). Wij sluiten met alle derden een overeenkomst waarin wij afspreken dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is net als het Kröller-Müller Museum een verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG. Zij zijn net als het Kröller-Müller Museum verplicht zich aan de AVG te houden. Met hen hoeven wij dan ook geen overeenkomst af te sluiten. De privacyverklaring van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je hier.

 

Het Kröller-Müller Museum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Gegevens van de verkoop van artikelen uit de webshop en toegangstickets bewaren wij uiterlijk 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht. Daar waar mogelijk anonimiseren wij de bewaarde gegevens op een manier dat deze niet naar een persoon zijn terug te herleiden. Dit doen wij bijvoorbeeld bij de Blind Date. Ook bewaren wij persoonsgegevens daar waar deze een historisch belang hebben voor de collectie, het instituut Kröller-Müller Museum en de gebouwen en haar omgeving.

Voortvloeiend uit de AVG heb je een aantal rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens. De belangrijkste zijn:

 • het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
 • het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om je gegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

  Indien je van één van bovenstaande rechten gebruikt wilt maken, kun je een verzoek sturen aan info@krollermuller.nl.
  Bovenstaande is geen volledige opsomming van alle rechten. Voor een volledige opsomming verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij maken je persoonsgegevens alleen openbaar indien wij hiertoe verplicht worden door een organisatie met wettelijk gezag. Indien wij van een dergelijke organisatie een verzoek krijgen voor het delen van persoonsgegevens, zullen wij je hier eerst over informeren indien dit is toegestaan. Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden voor marketing doeleinden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de effectiviteit van onze websites. Hierbij wordt niet jouw naam geregistreerd maar wel je IP-adres. Om dit te kunnen doen plaatst Google Analytics vanaf de websites cookies. Deze informatie kan worden overgebracht naar de servers van Google in de VS. Google en al haar dochterondernemingen zijn gebonden aan het Privacy Shield. Voor deze analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor je privacy. Je kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van je browser.
Voor zover wij op onze websites links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacy verklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Stichting Kröller-Müller Museum.

Het Kröller-Müller Museum behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Wij adviseren je regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Cookiebeleid

Het Kröller-Müller Museum maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de website niet. Deze zullen in tegenstelling tot de niet-functionele cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Google Analytics

Het Kröller-Müller Museum gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Daarnaast gebruikt het museum Google Analytics voor remarketingdoeleinden via Google AdWords.

Embedded video en audio
Op onze website vind je video’s van Vimeo en audio van Soundcloud. Wat deze externe platforms met de cookies en persoonsgegevens doen vind je in het privacybeleid van de desbetreffende dienst (zie Soundcloud / Vimeo) . Youtube video’s plaatsen wij altijd zonder cookies.

Sociale media

Op de website is functionaliteit van AddThis opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest en Google+. Deze functionaliteit werkt door code die van AddThis zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Het Kröller-Müller Museum heeft geen invloed op deze cookies. Zie voor meer informatie www.addthis.com/privacy.

Deze website gebruikt een Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.

Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.

Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data. https://www.facebook.com/about/privacy/

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.