Op 25 maart is Tien topstukken on tour: Voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij in het Bonnefantenmuseum afgesloten. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis. De vier musea hebben van 4 oktober 2017 tot en met 25 maart 2018 tien topstukken langs verschillende musea in Nederland laten reizen. In de tentoonstelling waren kunstwerken te zien van klinkende namen als Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso. Alle tien de werken zijn belangrijke aanwinsten uit de periode 1999-2016 en aangekocht dankzij de steun van de deelnemers van de BankGiro Loterij en andere particulieren, fondsen, bedrijven en publiek geld.

Pop-up presentatie

Tien topstukken on tour: Voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij is te gast geweest bij zes verschillende musea in deze verschillende provincies waar ze telkens drie weken te zien waren: het Mauritshuis in Den Haag, het Fries Museum in Leeuwarden, TwentseWelle in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Kröller-Müller Museum in Otterlo en tenslotte het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Bezoekersaantallen

De tour was een ongekend succes: in alle deelnemende musea hebben de bezoekcijfers gedurende de tentoonstelling een flinke impuls gekregen. Zo kreeg het Fries museum in de best bezochte week 8.515 bezoekers, terwijl dat er in dezelfde week van 2015 2.192 waren. Kris Callens, directeur van het Fries museum hierover: “Wij waren heel trots dat wij na het Mauritshuis deze 10 topstukken mochten presenteren. We hebben gemerkt dat onze bezoekers ervan genoten hebben. Voor ons reden om met regelmaat topstukken als gasten te ontvangen.”

Onmisbare bijdrage voor musea

De financiële steun die musea krijgen van particulieren bij het aankopen van kunstwerken is een onderbelicht, maar onmisbaar aspect. Nieuwe aanwinsten zorgen dat de verzameling zich blijft ontwikkelen, want al één goede aanwinst kan een collectie nieuw leven inblazen. Daarnaast betekent een nieuwe aanwinst dat belangrijke kunstwerken zichtbaar blijven voor het Nederlandse publiek en geconserveerd worden voor de toekomst. Het is dankzij de genereuze steun van de deelnemers van de BankGiro Loterij (de cultuurloterij van Nederland) en fondsen als de Vereniging Rembrandt, het VSBfonds, Vriendenstichtingen en publieke gelden via het Mondriaan Fonds dat musea in Nederland belangrijke kunstwerken kunnen blijven aankopen.

Het soort kunstwerken dat in aanmerking komt als aanwinst voor musea is zeldzaam en kostbaar. Wanneer de mogelijkheid voor een aankoop zich aandient, is het noodzaak snel en adequaat te kunnen handelen om een dergelijke buitenkans niet voorbij te laten gaan. Het vierspan Kröller-Müller Museum, Van Gogh Museum, Rijksmuseum en Mauritshuis ontvangt gezamenlijk jaarlijks een substantieel bedrag van ongeveer €7,5 miljoen voor aanwinsten dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij. Deze bijdrage is uniek en van essentieel belang. Niet alleen biedt het een goede basis om aanvullende fondsen binnen te halen, maar vanwege het structurele karakter (en de mogelijkheid om de gelden op te sparen) kan de financiering snel rondkomen.

BankGiro Loterij

Afbeelding: Tien topstukken on tour in het Kröller-Müller Museum