Opdracht

Van Gogh krijgt van de gepensioneerde goudsmid en amateurschilder Antoon Hermans een opdracht. Hij mag zes scènes uit het boerenleven maken voor diens eetkamer. Als ‘sujetten’ kiest hij ‘Aardappelpoten / Ossenploeg / Korenoogst / Zaaier / Herder (stormeffect) / Houtsprokkelaars (sneeuweffect)’. De voorstellingen representeren niet alleen de eeuwige cyclus van het bewerken van het land, de nietig- en tijdelijkheid van het leven, maar ook de jaargetijden. Het ‘Aardappelpoten’ verbeeldt hierbij de lente. 

Geen eenheid

Uit een voorbereidende schets blijkt dat Van Gogh een scène met twee figuren wil uitwerken. Maar zijn opdrachtgever wil dat hij meer figuren in de compositie opneemt en de kunstenaar komt aan zijn wens tegemoet. In de uiteindelijke versie verrichten zeven figuren verschillende werkzaamheden rond het aardappelpoten. Het lukt hem echter niet de figuren tot een eenheid te smeden. 

Verdwenen

Van Gogh en Hermans spreken af dat de werken in Van Goghs eigendom blijven. De goudsmid betaalt hem zijn onkosten voor modellen en verf en zal zelf de taferelen naar de voorbeelden op de muren kopiëren. In hoeverre hij daarin is geslaagd, is niet meer na te gaan, want na zijn dood zijn de schilderingen uit zijn huis verdwenen.