Strijd des levens

Van Gogh is opgegroeid met het idee dat het goddelijke zich in de mens én in de natuur openbaart. In deze boomwortels, ‘die zwarte knorrige wortels met hun knoesten’, ziet hij iets terug van de ‘strijd des levens’, te weten het ‘krampachtig en hartstogtelijk vastwortelen in de aarde en het toch half losgerukt zijn door de stormen’. 

Belangrijk moment

Deze in gemengde techniek uitgevoerde tekening markeert een belangrijk moment in Van Goghs nog prille carrière. Zijn liefde voor de natuur, zijn visie op het leven, zijn eigenzinnige keuzes en zijn toenemende, grotendeels zelf aangeleerde vakmanschap komen er in samen.

Een leven lang

Voor Van Gogh is natuur niet alleen het weidse, ongecultiveerde landschap. Zijn leven lang zal hij ook gefascineerd blijven door gewassen als koren en fruitbomen, en door het kleine groeien en bloeien op de grond, zoals gras, klimop en de onderkant van stammen. Boomwortels in een zandgrond maakt hij in Den Haag, maar hij zal het thema in Frankrijk opnieuw oppakken.