Gazen muts

De vrouwen in Nuenen dragen indertijd een witte gazen muts, in combinatie met een donker ondermutsje om het patroon van het gaas beter te laten uitkomen. 

Van Gogh wordt erdoor gefascineerd: ‘En dan, die vrouwenkoppen van hier met de witte mutsen – het is moeilijk maar het is zo eeuwig mooi. Juist van clair-obscur – het wit en een gedeelte van ’t gezicht in de schaduw, is zo fijn van toon.’ 

Gevarieerde toets

Het gezicht van de vrouw is geschilderd met vrij ruwe penseelstreken naast en over elkaar. Haar muts is juist vrij gedetailleerd weergegeven. De geplooide rand bestaat uit korte, evenwijdige penseelstreken, de uitwaaierende kap daar bovenop is geaccentueerd met een vlotte, beweeglijke toets. In de muts en het jakje is Pruisisch blauw verwerkt, op de wangen en de lippen zijn sporen van rood te vinden. 

Gordina de Groot

De vrouw die model staat voor dit portret is de boerin Gordina de Groot. Zij is een favoriet model van Van Gogh in Nuenen, hij maakt minstens twintig studies van haar. Gordina poseert samen met haar familie ook voor De aardappeleters. Zij is de vrouw met de witte muts links op dat schilderij.