Sober en eenvoudig

Deze studie geeft aan hoe Van Gogh de boer graag ziet: sober en eenvoudig. Na een dag van hard werken op het land verorbert hij zijn karige maal van de vruchten van zijn arbeid. De kunstenaar is er niet op uit het boerenleven te idealiseren. De grove gelaatstrekken, het lage voorhoofd en de dikke lippen symboliseren voor hem het ruwe, oprechte bestaan van de man. 

Voorstudie

Man aan tafel is een voorstudie voor het meesterwerk dat Van Gogh kort daarna zal schilderen: De aardappeleters. In deze studie oefent hij zich in het weergeven van een slechts gedeeltelijk belichte figuur. Lichte kleurtoetsen op zijn kleding en in zijn gezicht geven de man profiel in de schemer van de hut. 

Familie De Groot-van Rooij

Het model is Francis (Sis) van Rooij, de oom van een van Van Goghs vrouwelijke modellen, Gordina de Groot. Hij woont, samen met zijn ongetrouwde broer en zus, in bij zijn zuster Cornelia en haar man Cornelis de Groot. De familie De Groot-van Rooij, waar Van Gogh geregeld te gast is, heeft model gestaan voor De aardappeleters.