Zelden dieren

Van Gogh neemt bijna nooit dieren in zijn composities op. Zijn belangstelling gaat eerder uit naar de mensen die het land bewerken dan naar de dieren die zij fokken of die hun werktuigen voorttrekken. Slechts een enkele keer maakt hij ze zelfstandig onderwerp van studie, zoals deze voorstelling van een roodbonte os die voor een kar is gespannen. 

Ontheemde indruk

Wanneer Van Gogh een motief uitwerkt, laat hij zich leiden door wat hij in zijn directe omgeving ziet, maar ook door voorbeelden van schilders die hij bewondert. Hier grijpt hij terug op Ossenkar op een landweg van Anton Mauve. Maar anders dan bij Mauve maakt deze os, zo zonder natuurlijke achtergrond, een enigszins ontheemde indruk. Van Gogh beschouwt het ingespannen rund wellicht vooral als een belangrijk attribuut van de boer, ook al laat hij deze zelf achterwege. 

Roodbruine tinten

De schonkigheid en de gekleurde vacht van het dier bieden hem de gelegenheid om te experimenteren met licht-donker contrasten en te variëren met roodbruine tinten. Tegelijk met dit werk maakt hij ook een studie van een zwarte os in een spiegelbeeldige compositie. In tegenstelling tot de roodbonte os plaatst Van Gogh diens tegenhanger op het land omgeven door vogels.