Toegenomen vaardigheden

Figuurtekenen gaat Van Gogh niet makkelijk af. Na een jaar geconcentreerd oefenen besluit hij nu ook figuurstudies in olieverf uit te voeren. Hij trekt met zijn veldezel, doek en schilderkist naar Scheveningen en schildert daar deze visser. Zijn toegenomen vaardigheden en zelfvertrouwen komen onder meer naar voren in het feit dat hij geen ondertekening meer maakt, maar de voorstelling direct met het penseel opzet.

De vorm ‘preciseren’

Van Gogh schildert met een vrij grote kwast in vloeiende bewegingen het strand en de zee, en met een iets smallere kwast de figuur. Zijn belangrijkste uitdaging is om de verschillende kleuren zo te plaatsen dat ze ‘de vorm preciseren’. Hij vermijdt al te ingewikkelde details zoals handen en gezichten: voor hem is vooral het ‘effect’ van belang.

Model

De visser met zijn grote kop en korte lichaam doet eerder denken aan een ‘vissersjongen’ dan aan een volwassene. Wellicht maakte Van Gogh hier gebruik van een jeugdig model. Kort voordat hij deze studie maakt schrijft hij namelijk aan Theo: ‘Ik heb een model – een boerenjongen die hier in de buurt woont – wie ik al eens over ’t schilderen van studies heb gesproken.’