Roni Horn, Opposites of White, 2006-2007Het oeuvre van Roni Horn heeft verschillende raakvlakken met de collectie van het Kröller-Müller Museum. Met als vertrekpunt de minimal art is Horn een volledig eigen, persoonlijke weg gegaan. Binnen de veelheid aan uitingen die haar oeuvre kenmerkt heeft het museum bewust voor een beeldbepalend sculpturaal werk gekozen. Het wordt getoond in een van de grote doorgangsruimten in de Quistvleugel, waar van drie kanten daglicht binnenkomt. Daglicht en contact met buiten is essentieel voor de ervaring van het werk. ‘In daylight, there is a complexity that comes out of these materials that is important. You feel it’, aldus Horn. De verschillende tijden van de dag, de seizoenen, zon en regen, de wind die door de bomen blaast, telkens toont Opposites of White zich anders. De sterke relatie met de natuur en de elementen maakt het tot een echt ‘Kröller-Müllerwerk’.

Opposites of White is een monumentaal werk dat essentiële thema’s binnen het oeuvre van Roni Horn vertegenwoordigt: identiteit als een niet vaststaand gegeven, het werken met paren en dubbelgangers, de relatie van het werk tot de toeschouwer en het gegeven van de voortdurende veranderlijkheid van licht, weer en wind.

Het Kröller-Müller Museum ziet Roni Horn als een kunstenaar van grote betekenis in de hedendaagse kunstwereld. Tot nog toe is zij in Nederland alleen goed vertegenwoordigd in Museum De Pont in Tilburg. Opposites of White is als representatief werk voor het meer recente oeuvre van Horn dan ook een wezenlijke aanvulling voor het openbare kunstbezit.