Conceptuele kunst

De Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt geldt als de pionier van de conceptuele kunst. Hij stelt in 1967 een manifest op, getiteld Paragraphs on Conceptual Art, dat de basis wordt van deze kunststroming. In de conceptuele kunst is de idee of het concept de kern van het kunstwerk.

Assistenten

LeWitt legt alle plannen voor zijn werk vast op papier. De uitvoering beschouwt hij slechts als ‘een kwestie van afwikkelen’, iets dat evengoed door anderen kan worden gedaan. Deze grote tekening op een van de muren in het Kröller-Müller Museum is ook niet door hemzelf aangebracht, maar door zijn assistenten, aan de hand van zijn nauwkeurig geformuleerde aanwijzingen.

Reusachtig spinnenweb

Over de hele wand is eerst met ragfijne potloodlijnen een raster aangebracht. Elk vierkant van het raster heeft de voorgeschreven maat van 4 bij 4 centimeter. Vervolgens zijn vanaf de horizontale middenlijn aan de linker- en de rechterkant van de wand delen van cirkels getrokken. Het uiteindelijke resultaat is een vlak met een regelmatige structuur die als een reusachtig spinnenweb de wand bedekt en er een eenheid mee vormt.

 

Restauratie op zaal

Vijf restauratoren van het museum werken afwisselend op zaal aan de restauratie van Wall Drawing #120 (1971) van Sol LeWitt (Hartford (CT) 1928-New York City (NY) 2007). In een kleine presentatie kom je meer te weten over het onderzoek dat voorafging aan de restauratie en de ontstaansgeschiedenis van het werk.

Realisatie en aankoop

Wall Drawing #120 is in augustus 1972 aangebracht ter gelegenheid van de tentoonstelling Diagrams & Drawings in het Kröller-Müller Museum. Deze tentoonstelling omvatte een groot aantal tekeningen van kunstenaars zoals Carl Andre, Robert Morris, Richard Serra en Michael Heizer. Op 28 augustus 1973 wordt Wall Drawing #120 door het museum aangekocht. Sindsdien maakt het onderdeel uit van de vaste collectiepresentatie.

Uitvoerig onderzoek

In een presentatie rondom de restauratie zijn certificaten van het werk, correspondentie met de kunstenaar, ideeën voor andere muurtekeningen en boeken over LeWitts werk te zien. Samen geeft dit inzicht in het kunsthistorisch onderzoek dat is gedaan voorafgaand aan de restauratie en de keuzes die gemaakt zijn

Lees meer over het onderzoek en de uitkomsten

Binnenkort volgt een video met meer informatie over de restauratie.