Pointillistisch

Interieur van een restaurant is een van Van Goghs meest pointillistische werken. Maar hij past de stippeltechniek op zijn eigen, kenmerkende manier toe. De tafels en stoelen zijn niet in stipjes maar met lange verfstreken neergezet. Bovendien gebruikt hij kleurgradaties om schaduwen te suggereren, een realistische praktijk die niet past bij het pointillisme. 

Zorgvuldig

Op de witgedekte tafels staan uitbundige ruikers als bloemstillevens. Hoog in de hoek ‘zweeft’ een zwarte hoed als verwijzing naar een Parijzenaar, die op het punt staat aan tafel plaats te nemen. De contrasten tussen de complementaire kleuren rood en groen voor de wanden, geel en (grijs-)paars voor de vloer, en het geel-oranje van het meubilair met het blauw in de tafellakens zijn zorgvuldig aangebracht.

Hommage

Van Gogh kan het werk heel goed hebben bedoeld als een soort hommage aan de moderne kunst. De poster of ‘crepon’ rechts op de muur wijst op zijn belangstelling voor de Japanse prentkunst. Het schilderij in het midden is zijn eigen, eveneens pointillistische werk Laan in een park in Asnières. Wellicht zinspeelt hij zo op de rol die hij zelf in de ontwikkeling van de nieuwe kunst hoopt te vervullen.